Jaarlijkse barbecue

Onze jaarlijkse clubbarbecue komt er weer aan!

Wil je komen?
De kosten van de barbecue zijn € 21,50 per persoon.
Graag overmaken op NL09INGB0001127774 t.n.v. KC Oss o.v.v. BBQ2022 + naam en aantal personen.