Cursussen

Puppy Training​

Hoera! Je hebt een pup gekocht en geniet van zijn aanwezigheid in huis. Je bent je ervan bewust dat een pup ook opgevoed moet worden, maar hoe doe je dat? Daarvoor kun je bij ons terecht als je pup de 6- en 9-weken enting heeft gehad of getiterd is. De puppytraining heeft verschillende startmomenten tijdens het jaar. Zodra je weet dat er een pup in huis komt, kun je jezelf al opgeven bij het secretariaat of via het inschrijfformulier elders op deze site.
Tijdens de puppytraining werk je spelenderwijs aan de band met je hond. Het aandacht vragen, krijgen en vasthouden is eigenlijk de allerbelangrijkste oefening, omdat je van daaruit verder kan werken aan de andere oefeningen. Denk hierbij aan het rustig met je mee lopen, het leren volgen, het hier komen, het rustig naast je blijven zitten of liggen en het samen spelen. Hiermee bedoelen we het spelen met je hond, want op het trainingsveld ben je om te trainen voor de oefeningen en laten we de honden niet onderling spelen.

Kosten: € 45,00 per cursus
Tijdstip: woensdag en vrijdag tussen 19.00 – 21.00 uur (en soms op maandag)

Jonge Honden

Deze training is bestemd voor honden vanaf 5 maanden. Tijdens de Jonge Honden werk je aan de band met je hond. Spelenderwijs wordt er gewerkt naar meer gestructureerde oefeningen. Het aandacht vragen, krijgen en vasthouden is eigenlijk de allerbelangrijkste oefening, omdat je van daaruit verder kan werken aan de andere oefeningen. Denk hierbij aan het rustig met je mee lopen, het leren volgen, het hier komen, het rustig naast je blijven zitten of liggen en het samen spelen. Hiermee bedoelen we het spelen met je hond, want op het trainingsveld ben je om te trainen voor de oefeningen en laten we de honden niet onderling spelen.

Kosten: € 45,00 per cursus
Tijdstip: woensdag en vrijdag tussen 19.00 – 22.00 uur (en soms op maandag)

Creatieve Elementaire Gehoorzaamheid (CEG)

Deze cursus is bedoeld voor honden vanaf 8 maanden die nog geen gehoorzaamheidscursussen hebben gedaan. Ook hier wordt er onder andere gewerkt aan de gehoorzaamheid, het vertrouwen en de band tussen baas hond. Naast de basis gehoorzaamheid is er veel aandacht voor spel en creativiteit.
De cursus staat ook open  voor cursisten die wel met hun hond willen blijven trainen, maar niet in de gehoorzaamheidstraining (bv. EG) willen trainen.

Kosten: € 45,00 per cursus
Tijdstip: woensdag of vrijdag tussen 19.00 – 21.00 uur (en soms op maandag)

Elementaire Gehoorzaamheid (EG)

De Elementaire Gehoorzaamheid is bedoeld voor honden vanaf 8 maanden. Tijdens de EG werk je (verder) aan de band met je hond en worden er wat meer eisen gesteld aan de manier waarop de basisoefeningen uitgevoerd moeten worden. Zeker als je later verder wilt op het gebied van FCI Obedience , is het nu belangrijk de oefeningen zo precies mogelijk uit te voeren. Denk daarbij aan  links naast je zitten, tijdens het volgen links naast je blijven lopen, het langere tijd kunnen liggen, het blijven staan als een ander (bijvoorbeeld de dierenarts) je hond betast, het juist laten zien van zijn gebit en het direct naar je toe komen als je de hond roept. De meeste oefeningen worden met een aangelijnde hond uitgevoerd en er wordt meer als groep gewerkt.
We sluiten de EG-lessen af met een examen waarbij er verplichte oefeningen zijn die met een voldoende beoordeeld moeten worden.

Kosten: € 40,00 per cursus
Tijdstip: woensdag en vrijdag tussen 19.00 – 21.00 uur.

Voortgezette Elementaire Gehoorzaamheid (VEG)

Dit is voor honden die in het bezit zijn van het clubdiploma EG. Tijdens de VEG is het nog steeds belangrijk te werken aan de onderlinge band met je hond. Zeker omdat we ook oefeningen met de hond onaangelijnd doen. Denk hierbij aan los volgen,  het blijven liggen en het vak sturen. Daarnaast komen er oefeningen van de EG terug, maar deze moeten steeds langer en met meer precisie worden uitgevoerd. Dit vergt regelmatige training en herhaling, maar als het dan lukt, geeft het een fijn gevoel. Ook deze lessen worden met een clubexamen afgesloten. Met het diploma VEG kan je bij ons verder trainen in de FCI Obedience.

Kosten: € 40,00 per cursus
Tijdstip: vrijdag tussen 19.00 – 21.00 uur

FCI Obedience (OB beginners,1,2 en 3)

n de OB zijn verschillende niveaus die in moeilijkheid oplopen. Na de VEG start je bij de OB b(beginners). Daarna komt OB1, OB2 en OB3. Op alle niveaus komen er nieuwe oefeningen bij. De oefeningen die je bij de OB oefent, zijn omschreven door de overkoepelende organisatie: Raad van Beheer commissie  FCI Obedience. De examens zijn niet, zoals bij de clubexamens, na elk trimester, maar bij voldoende kandidaten wordt er een examen aangevraagd. Tijdens een examen kunnen op elk niveau cursisten examen doen.
Als je op OB niveau traint, kun je ook mee gaan doen aan wedstrijden die door verschillende KC’s in het hele land georganiseerd worden. Op deze wedstrijden kun je ook je diploma behalen. Ook bij KC Oss vindt er elk jaar een OB-wedstrijd plaats. Kijk in de agenda wanneer het dit jaar is.

Kosten: € 60,00 per jaar (exclusief examenkosten)
Tijdstip: vrijdag tussen 20.00 – 22.00 uur

Agility

Agility is een behendigheidssport waarbij de hond allerlei hindernissen moet nemen. Deze hindernissen mag hij niet zomaar nemen. Dat mag alleen op jouw commando. Vereiste is dat je hond tijdens het EG examen voor de ‘hier’ oefening een voldoende heeft behaald en minimaal 1 jaar is (ras afhankelijk). Kijk voor uitgebreide informatie over agility op de site van de Raad van Beheer. 

Als je de beginnerscursus goed hebt afgesloten, kan je doorgaan bij de gevorderden en wordt er meer aandacht besteed aan het lopen van (korte) parcoursen. Na de gevorderden komen de groepen recreanten en wedstrijdlopers. Er worden zeer regelmatig agilitywedstrijden door het hele land georganiseerd en één keer per jaar ook bij KC Oss (zie agenda).

Voor de trainingen agility zijn er twee startmomenten per jaar: één in het voorjaar en één in het najaar. Dit is vanwege de weersomstandigheden en de veiligheid die bij ons voorop staat.

Kosten: € 40,00 per cursus
Tijdstip: maandag tussen 19.00  – 22.00 uur

Flyball

Het is met name voor je hond actief, want hij moet vier hindernissen over om bij een apparaat te komen. Als de hond bij het apparaat is, leert hij hoe hij er een tennisbal uit kan laten komen. Met die tennisbal in zijn bek, moet hij dan weer over de hindernissen terug naar de baas. Als de hond het principe doorheeft, kan hij hoge snelheden bereiken. De hindernissen zijn niet hoog waardoor het lekker snel kan gaan. Deze sport wordt ook vaak in een team gedaan. Er zijn dan vier honden die met hun baasje samen één team vormen. Er wordt dan in een estafette gelopen.

Baasjes die met hun hond Flyball willen gaan doen, moeten een hond hebben die goed naar hen terugkomt en die oud genoeg is om te mogen springen. We hanteren hierbij de leeftijdsgrens van minimaal één jaar. Kijk voor meer informatie op de site van de Raad van Beheer.
Ook bij Flyball worden regelmatig in het hele land wedstrijden georganiseerd, maar niet bij KC Oss. Hier is helaas nog te weinig animo voor.

Kosten: € 25,00 per cursus
Tijdstip: woensdag tussen 19.00 – 20.00 uur

Hoopers

Bij deze vorm van hondensport legt de hond op aangeven van de handler een parcours met hindernissen af. De handler staat op een vaste positie en dirigeert de hond door het parcours. De hindernissen zijn allemaal laag bij de grond om de belasting voor de hond zo minimaal mogelijk te houden.
Het zijn:
hoopers – halfronde poortjes waar de hond onderdoor loopt.
tunnels – tunnels van diverse afmetingen waar de hond doorheen loopt.
tonnen – obstakels waar de hond omheen loopt.

De hond springt dus niet en de lijnen die de hond loopt zijn vloeiend, dus zonder scherpe draaibewegingen. Dat maakt hoopers tot een volwaardige sport waaraan vrijwel elke hond en handler kan meedoen. Je werkt samen aan de band tussen jou en je hond en handler. Allebei leer je na te denken en als handler word je je zeer bewust van je eigen lichaamstaal. Hoopers kan ook worden gezien als voorbereiding op agility voor jonge honden. En een prachtige sport voor honden die door ouderdom of blessures niet meer kunnen deelnemen aan  agility. Honden vanaf 9 à 10 maanden die onaangelijnd oefeningen kunnen doen en de ‘hier-oefening’ goed kunnen uitvoeren, mogen aan hoopers meedoen. We trainen met name volgens de principes van Hoopers Nederland.

Kosten: € 40,00 per cursus
Tijdstip: maandag en/of woensdag tussen 20.00 – 21.00 uur

Ringtraining

Deze training is bedoeld voor honden en hun handlers die naar een hondententoonstelling gaan. Tijdens de ringtraining leer je hoe je moet lopen met je hond in de ring (handling). Dit is per ras enigszins verschillend, omdat bij de ene rassoort het tempo hoger ligt dan bij het andere. Tijdens de ringtraining loop je in een groep en ook alleen. Daarnaast leren kleine honden ook dat ze op een tafel moeten staan om door de keurmeester betast te worden (tijdens de trainingen doet de instructeur dat). De grote honden leren dit op de grond. Ook de tanden moeten bekeken worden.
Meer informatie vindt je op de site van de Raad van Beheer.

Hondententoonstellingen (Shows) worden het gehele jaar door heel Nederland georganiseerd. Kijk hiervoor op de website van de Raad van Beheer. KC Oss organiseert één keer per twee jaar een hondententoonstelling. Kijk bij de agenda of er dit jaar in Oss een show is.

Kosten: € 15,00 per jaar per (gezins)lid
tijdstip: maandag tussen 19.00 – 20.00 uu