Twee nieuwe Kynologisch Instructeurs bij KC Oss

Afgelopen jaar hebben onze instructeurs Marco Tervelde en Karin van Grunsven de opleiding Kynologisch Instructeur gevolgd en deze met goed gevolg afgesloten. Deze week zijn zij door de Raad van Beheer als Kynologisch Instructeur benoemd voor een periode van drie jaar.
In die drie jaar moeten zij op diverse gebieden verplicht nascholing volgen, zodat hun diploma geldig blijft. Dat geldt voor alle Kynologisch Instructeurs en KC Oss draagt
daar ook zorg voor, want dat vinden we zeer belangrijk. Kynologisch Instructeurs die door de Raad van Beheer benoemd zijn, krijgen een embleem en een broche waardoor zij makkelijker te herkennen zijn. Maar men is niet verplicht deze te dragen.