Foutje in De Kynoloog hersteld

Afgelopen week is ons clubblad De Kynoloog naar alle leden, adverteerders en KC’s van Rayon Zuid gemaild. Twee keer zelfs, omdat in de eerste versie de linken niet werkten.