BBQ bij KC Oss

Zoals de laatste jaren gebruikelijk was, sluiten we ook dit jaar het voorjaarstrimester af met een gezellige barbecue! Op vrijdagavond 13 juli zullen we vanaf 19.00 uur bij onze kantine de bbq laten werken.

Alle leden zijn (eventueel met introducé) welkom voor het luttele bedrag van € 17,50 p.p. Wilt u komen, laat het ons weten. Dat kan door het secretariaat een mail te sturen: secretaris@kc-oss.nl of door het briefje in te vullen dat u tijdens de les krijgt. Het door u verschuldigde bedrag zien wij graag, met uw naam, op onze rekening verschijnen: NL09INGB0001127774