Barbecue bij KC Oss!

Wat enige jaren geleden begon als een kleinschalig iets, een BBQ ter afsluiting van het seizoen voor de zomervakantie, is een groot succes geworden.
Daarom hebben wij als Bestuur van K.C. Oss besloten om iedereen die wil hiervoor uit te nodigen, maar … wel voor eigen rekening. De kosten zijn, incl. BBQ en drank, per persoon € 18,00.

Dus bestuur, instructeurs en leden kom gezellig naar de BBQ!

Dit alles zal plaatsvinden op 22 juli 2017 vanaf 18.30 uur tot ca. de klok van 23.00 uur in de kantine en onder de overkapping.

Wilt u komen??? Lever dan het strookje, dat in de kantine ligt, voor 12 juli 2017 in. Dit i.v.m. de bestellingen die gedaan moeten worden.

Bij inlevering van het strookje graag het verschuldigde bedrag contant voldoen bij Johan Huibers, Voorzitter K.C. Oss in de kantine.

(als je alles digitaal wil regelen, dan graag een mail sturen naar Johan Huibers:  johanenriethuibers@hetnet.nl en het geld overmaken op het IBAN nummer van onze KC: NL09INGB0001127774 o.v.v. BBQ en uw naam)